Bảng màu

BẢNG MÀU SƠN MINAKI THAM KHẢO

Lưu ý:
•  Do độ phân giải giữa các màn hình điện thoại di động, máy tính khác nhau nên bảng màu Online sẽ sai lệch 5% so với thực tế.
•  Hãng sơn MINAKI khuyến khích khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ về công trình dự án, để được nhận bảng màu sơn MINAKI nhằm lựa chọn màu sắc chính xác nhất.
•  Ngoài bảng màu, MINAKI cũng sẽ hỗ trợ pha mẫu cho các chủ đầu tư (với số lượng lớn) cho đến khi đạt yêu cầu.
Để phóng to màu:
1. Máy tính: Rê chuột vào màu ưu thích
2. Điện thoại, máy tính bảng: Bấm chọn vào màu sắc ưu thích

9545

DEEP ORANGE

9584

Avocado

9912

New Rattan

9509

Yellow

9151

Maccasin Print

9520

Lemon Yellow

9665

SPRING GREEN

9551

REDDISH ORANGE

9537

GREEN

9554

ORANGE

9283

FEACYFUL WHITE

9542

LIGHT GREEN

9505

POIN SETTIA

9552

LAWN GREEN

9170

BLUE LILAC

9172

BLUE PHLOX

9713

CHELSEA BLUE

9714

SKY BLUE

9504

BLASING BLUE

9680

RIVER BLUE

9122

GREY BT

9322

TWILIGHT

9940

MUTAN GREY

9580

LITTLE ROCK

9710

TWILIGHT SKY

9123

VIOLET

9736

YAMAHA

9610

FACIFIC BLUE

9910

NORTH BEACH

9300

WEATHERBELL

9777

BLACK

9667

ICEBERG

9668

ALCTIC BLUE

9669

FACIFIC BLUE

9144

TREASURE

9535

CARIBBEAN

9557

Indian Red

9500

WHITE

9636

APPLE WHITE

9638

STONE GREY

9639

IRISH REACH

9666

Nhũ bạc

9999

Chống rỉ đen

9555

Chống rỉ đỏ

9111

Chống rỉ xám

9526

River Blue